NOTA LEGAL

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat d'hIDRADUAL o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de terceres persones sense l'autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

 

Vincles o enllaços hipertextuals amb la web.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que Hidradual promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats per Hidradual. Hidradual no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

 

Dades de caràcter personal.

Hidradual manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s'esten a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà de la web.
En aquest sentit, Hidradual li garanteix, als termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals. A tal efecte, Hidradual garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament.

 

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal d'Hidradual

A efectes de preservar i garantir en tot moment la seva intimitat i en compliment estricte d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD"), Hidradual informa que, amb la complimentació del formulari d'enregistrament i de la seva acceptació per mitjà del clic del botó "Trametre", les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers propietat d'Hidradual que, a efectes legals oportuns, s'identifica com a responsable d'ells.
L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia Hidradual,el domicili de la qual està fixat en la carretera C/ Vilella de Claret s/n, Nau 4 - Polígon industrial Pla de Sta Anna - 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Per la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats tambié per correu electrònic a hidradual@hidradual.com

 

Hidradual

  • C/ Vilella de Claret s/n, Nau 4
    Polígon industrial Pla de Sta Anna
    08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
    Telèfons: 93 878 41 48 / 93 186 90 13